Z ostatniej chwili
Biuro MUTW czynne w poniedziałek, godz. 10.30 - 12.30, Urząd Miasta w Myszkowie, pokój 215
Wycieczka do Krakowa w dniu 31.05.2015 r. będzie kosztowała 110 zł od osoby

W ramach wykładu 11.05.2015 r. zostanie zorganizowana majówka w Złotym Potoku, przewidywany koszt 32zł od osoby