PostHeaderIcon Nowości

PostHeaderIcon Popularne

PostHeaderIcon Konkursu na temat: "Bioróżnorodność w ogrodzie przydomowym"

REGULAMIN
 1. Rodzaj założenia ogrodowego:
 • - formalny (projekt architekta terenów zielonych); [1 p]
 • - nieformalny (projekt własny); [3 p].
 1. Różnorodność biologiczna w ogrodzie:
 1. Skład gatunkowy roślin i kompozycja:
 1. drzewa i krzewy iglaste (rozmaitość i kompozycje), [1–3 p]
 2. drzewa i krzewy liściaste (rozmaitość i kompozycje), [1–3 p]
 3. byliny i rośliny jednoroczne, [1-3 p]
 4. występowanie starodrzewu, [1–2 p]
 5. drzewa i krzewy owocowe, [1–2 p]
 6. warzywa i zioła, [1–2 p].
 1. Występowanie zwierząt i innych organizmów w ogrodzie:
 • - budki lęgowe dla ptaków; [1 p]
 • - mrowiska i inne owady; [1 p]
 • - kretowiska; [1 p]
 • - płazy i gady (np. żaby itp.);[1 p]
 • - zwierzęta domowe [1 p].
 1. Zbiorniki wodne w ogrodzie (różnorodność i kompozycje)[1-3p]
 • - rośliny wodne, owady wodne.
 1. Utwory geologiczne w ogrodzie: [1–3p]
 • - kamień funkcjonalny, kamień ozdobny (rodzaj i forma).
Zgłoszenia są przyjmowane od 18 do 25 maja 2015 w biurze MUTW.
Czas trwania konkursu – od zgłoszenia do 10 października 2015 r.
Ogrody oceniać będzie komisja w składzie: Zofia Chwalba, Janina Kałuża, Lidia Opałka.
Dla zwycięzcy przewidziana nagroda.
Ogrody będą oceniane w lipcu (20 - 25 lipca) oraz we wrześniu (pierwszy tydzień września).
Prosimy o kontakt w sprawie oceny ogrodu pod tel: 608657284.

Poprawiony (wtorek, 07 lipca 2015 10:28)

 

PostHeaderIcon Sprawozdanie z pracy MUTW w semestrze letnim trwającym od 16 marca do 22 czerwca 2015 roku

Szanowni Państwo Słuchacze MUTW i Sympatycy

Przedstawiamy Sprawozdanie z działalności MUTW w semestrze letnim 2015 r.

Życzymy Szczęśliwego Słonecznego Wypoczynku.

Zapraszamy na inaugarcję roku akademickiego 23 września 2015 r., na godzinę 16:00 w MDK

Zarząd MUTW

Sprawozdanie MUTW lato 2015Pobierz - Sprawozdanie MUTW lato 2015

Poprawiony (wtorek, 23 czerwca 2015 11:45)

 
Z ostatniej chwili
Zajęcia z gimnastyki 13.X.2015 r., w LO nie obędą się, przepraszamy.
Uprzejmie informujemy że została otwarta "Ścieżka zdrowia PZU" na terenie rekracyjno - sportowym "Dotyk Jury" w dzielnicy Światowit (obok ZSP-2). Scieżka służy m. in. do odbywania marszu z kijkami.
Biuro MUTW czynne w poniedziałek, godz. 10.30 - 12.30, Urząd Miasta w Myszkowie, pokój 215
Harmonogram