Z ostatniej chwili
Biuro MUTW czynne w poniedziałek, godz. 10.30 - 12.30, Urząd Miasta w Myszkowie, pokój 215
Goście Online
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Statystyka
Odsłon : 368332

PostHeaderIcon Nowości

PostHeaderIcon Popularne

PostHeaderIcon Sprawozdanie z pracy MUTW


Myszków, 06.06.2016 r.

Sprawozdanie z pracy MUTW

w semestrze letnim trwającym

od 29 luty do 30 czerwiec 2016 roku.

Myszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powołany przez Stowarzyszenie Promocji Rodziny i Wspierania Osób Starszych „Opoka” działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia (numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000264596) Rozdział II § 9 pkt. 3 i 8, Uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 8/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia nr 3/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. oraz Regulaminu MUTW z dnia 9 lutego 2011 r., z załącznikami.
Działalność MUTW finansowana jest w części z dotacji uzyskanej na podstawie umowy nr 3/2016 z dnia 25.02.2016 r., z Gminą Myszków oraz darowizn wpłacanych przez słuchaczy. Zarząd „Opoki” prowadzi witrynę internetową, która stanowi źródło informacji dla słuchaczy i sympatyków MUTW oraz przedstawia sposoby realizacji zadania ze środków Urzędu Gminy Myszków. Ponadto witryna jest źródłem informacji nt. bieżącej działalności MUTW.
Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Uniwersytetu prowadzi trzyosobowy Zarząd. Od 29 lutego 2014 r., pracą MUTW kieruje Zarząd w składzie: p. Zofia Chwalba, sekretarz p. Anna Ptasińska, przedstawiciel słuchaczy p. Marek Ślęzak, pracujący w wolontariacie. Powołano asystenta Zarządu p. Krystynę Dorotę, który wypełnia swoje obowiązki również w ramach wolontariatu. Funkcję kontrolną pełni Komisja Rewizyjna w składzie: przewodnicząca p. Bogumiła Zalega, członkowie p. Halina Ulcyfer, i p. Elżbieta Szecówka. Wsparciem w pracy Zarządu jest Rada Słuchaczy, która ponadto pełni rolę samorządu społeczności uniwersyteckiej i odpowiada za działalność kulturalno – artystyczną i imprezy integracyjne. W bieżącym semestrze Rada Słuchaczy pracowała w następującym składzie: przewodnicząca p. Lidia Opałka, sekretarz p. Irena Biała, kronikarz p. Krystyna Masłoń, skarbnik p. Henryka Zasławska, członkowie p. Krystyna Kopaczewska, p. Zdzislaw Rogusz, p. Lucyna Kosiacka.
24 lutego 2016 roku rozpoczęto semestr letni Zebraniem Ogólnym Słuchaczy, natomiast zakończono 01 czerwca 2016 r., uroczystym podsumowaniem i wręczeniem legitymizacji. Zajęcia fakultatywne rozpoczęły się 29 lutego i trwały do 27 maja.
Założone cele mogły zostać osiągnięte przez zorganizowanie:
 • - Wykładów audytoryjnych,
 • - Zajęć fakultatywnych,
 • - Spotkań integracyjnych,
 • - Uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Zorganizowano 9 Zebrań ogólnych, 7 wykładów audytoryjnych 3 płatne i 4 w wolontariacie) Zakres tematyczny wykładów obejmował: bezpieczeństwo, historię, historię literatury, historie sztuki, zdrowie, ekologię i wiedzę obywatelska. Średnio na wykładzie uczestniczyło 49 słuchaczy. Wykłady przeprowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Politechniki Częstochowskiej oraz Radna Sejmiku Wojewódzkiego.

Zajęcia fakultatywne odbywały się cyklicznie przez 11 tygodni w 11 grupach i tak:
 • - j. angielski – (3 grupy) 11 tygodni – 51 h j. włoski – 11 tygodni – 22 h
 • - j. francuski – 11 tygodni (wolontariat) – 22 h
 • - chór – 11 tygodni – 14 h
 • - choreoterapia – 11 tygodni – 14 h
 • - florystyka – 2 tygodnie – 4 h
 • - kawiarenka literacka – 3 tygodnie (wolontariat) – 3 h
 • - informatyka – 11 tygodni – 11 h
 • - gimnastyka – 11 tygodni – 14 h
 • - rozrywki umysłowe – 2 tygodnie (wolontariat) – 2 h
 • - zajęcia na basenie – we własnym zakresie
 • - nordic-walking – odbywały się we wtorki.
Zarząd MUTW pełnił dyżury w każdy poniedziałek w godzinach od 10:30 do 13:30 w Sali 215 Urzędu Miasta. W godzinach od 10:30 do 13:30 pełnił dyżur asystent Zarządu. Odbyło się 3 posiedzenia Zarządu i Rady Słuchaczy MUTW.
Zarząd przepracował łącznie 183 h w trakcie dyżurów.
Realizacja merytorycznej działalności MUTW możliwa była dzięki finansom pochodzących z dotacji oraz darowizn Słuchaczy.

Słuchacze MUTW wzięli udział w Spartakiadzie Zimowej w Rabce w ilości 25 osób zdobywając złoty medal w konkurencji rzucanie śnieżkami do celu. Wyjazd na spartakiadę połączony był z wyjazdem do term podhalańskich. Ponadto słuchacze uczestniczyli w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach, zdobywając 2 medale w biegu na 60 m mężczyzn i w pływaniu na 50 m stylem klasycznym kobiet.

W ramach rozwoju zainteresowań muzycznych słuchacze uczestniczyli w recitalu piosenek Marka Grechuty. Stowarzyszenie „OPOKA” zaprosiło słuchaczy na film „Moje greckie wesele 2”.

Rada Słuchaczy zorganizowała majówkę w Morsku policzoną z marszem nordic – walking.
W semestrze letnim ilość Słuchaczy w ewidencji 338, aktywnych słuchaczy 93 w tym 62 osób na urlopie.
Opracowała    
Zofia Chwalba

Poprawiony (poniedziałek, 13 czerwca 2016 15:10)

 
Harmonogram
Z ostatniej chwili
W wakacje w terminie 4 lipiec - 29 sierpień 2016 r., biuro MUTW będzie nieczynne.
Zofia Chwalba

Uprzejmie informujemy że została otwarta "Ścieżka zdrowia PZU" na terenie rekracyjno - sportowym "Dotyk Jury" w dzielnicy Światowit (obok ZSP-2). Scieżka służy m. in. do odbywania marszu z kijkami.